Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Brālis Rožē no Tezē

DIEVS VAR VIENĪGI MĪLĒT

Brālis Rožē (1915-2005), kopienas Tezē dibinātājs, ir viens no autentiskākajiem kristiešu vienotības veicinātājiem. Šajā grāmatā apkopotas viņa domas un atziņas, kas balstītas dzīves pieredzē - ceļā uz kopienu, ikdienas vienotība ar brāļiem un kopīgo lūgšanu skaitumā, kā arī saskarsmē ar daudzajiem tūkstošiem jauniešu, kas joprojām dodas uz Tezē, lai piedzīvotu kopīgas lūgšanas spēku un rastu atbildese uz dzīves būtiskākajiem jautājumiem.

Gan šiem jauniešiem, gan savu grāmatu lasītājiem brālis Rožē ir vēlējies atklāt, kur meklēt sirdsmiera, cerības un brālīgas saprašanās avotu - paļāvībā uz Dievu un Viņa dāvāto mīlestību.

Brāļa dzīve traģiski aprāvās 2005. gada 16. augustā, kad viņu Tezē lūgšanas laikā daudzu tūkstošu šokētu jauniešu acu priekšā nogalināja kāda garīgi nelīdzsvarota persona. Tomēr brāļa Aloīza vadībā Tezē kopiena turpina kalpot jauniešiem un veicināt kristiešu izlīgumu, savu spēku joprojām smeļot pārliecībā, ka "Dievs var vienīgi mīlēt".
Brālis Aloīzs sarunā ar Marko Ronkalli

TEZĒ ŠODIEN

Jau 1978. gada rudenī brālis Rožē, kas ilgus gadus bija ne tikai Tezē kopienas dibinātājs un vadītājs, bet arī tās simbols, par savu pēcteci kopienas priora amatā izvēlējās brāli Aloīzu. 1998. gadā brālis Rožē viņu par savu sekotāju nosauca publiski, un 2005. gadā brālis Aloīzs šo kalpojumu uzņēmās.

Pēc brāļa Rožē nāves Tezē kopienas dzīve turpinās - brāļi gan uz vietas Burgundijas ciematiņā, gan brālībās visā pasaulē turpina dzīvot kopienas dzīvi, atbalstīt nabadzīgos un atstumtos, kā arī uzņemt tūkstošiem jauniešu uz kopīgu lūgšanu un ticības pieredzi, kas daudziem no viņiem izvēršas par nozīmīgu tikšanos ar kristietību vai būtisku ticības stiprinājumu.

Kāda ir Tezē kopiena šodien? Par tās prioritātēm labi liecina grāmatas nodaļu virsraksti: pasteidzināt izlīgumu, sekmēt dalīšanos saņemtajās dāvanās, dalīties ticībā ar janiešiem, ļaut dzimt jaunām solidaritātes formām, atklāt kopīgas lūgšanas un kopienas dzīves skaistumu.
Monsinjors Oļģerts Daļeckis

NĀCARIETIM - 2000
Atmiņas un pārdomas par Svēto Zemi

Timotijs M. Galangers OMV

GARU IZŠĶIRŠANA
Ignācisks ceļvedis ikdienas dzīvei

Ikviens cilvēks savā garīgajā ceļā novēro, ka viņa sirds nemitīgi sastopas ar dažādiem impulsiem ujeb kustībām - ar prieku un bailēm, mieru un nemieru, cerību un izmisumu, laimi un šaubām. Vai šādu atšķirīgu sirds impulsu priekšā esam bezpalīdzīgi? Vai varam nonākt pie savas garīgās pieredzes izpratnes? Iemācīties, kā gudri atbildēt izmaiņām savā sirdī? Citu garīgo padomdevēju vidū savu atšķirīgu pieeju piedāvā svētais Ignācijs no Lojolas (1491-1556). Garīgajos vingrinājumos viņš ir iekļāvis četrpadsmit konkrētus garu izšķiršanas noteikumus, "lai zināmā mērā apzinātos un izprastu dažādās kustības, kas rodas dvēselē: labās, lai tās pieņemtu, un sliktās, lai tās atmestu".
lasīt vairāk >
Bīskaps Andrē Žozefs Leonārs

BAZNĪCA JŪS MĪL
Cerības ceļš tiem, kas nedzīvo kopā ar dzīvesbiedru, ir šķīrušies vai atkārtoti precējušies

Šī saturīgā un ar praktisku informāciju bagātā grāmata galvenokārt domāta tiem cilvēkiem, kuri, noslēguši laulību katoliskajā Baznīcā, vairs nedzīvo kopā vai ir atkārtoti precējušies, tomēr gribētos to ieteikt izlasīt visiem- gan tiem, kas dzīvo laulībā, gan tiem, kas vēl laulības dzīvei gatavojas (saderinātajiem). Tāpat ar šis grāmatas saturu un tajā atspoguļoto katoliskās Baznīcas mācību būtu vērts iepazīties tiem, kuri kaut kādā veidā ir saistīti ar esošo vai topošo ģimeņu pastorālo aprūpi,- priesteriem, klostermāsām, semināristiem, katehētiem un saderināto kursu vadītājiem.
Priesteris Juris Jalinskis, Dr. ius. can.,

Rīgas Metropolijas tiesas vadītājs,

apvienības "Laulāto tikšanās" garīgais vadītājs

lasīt vairāk >
Gudruna Kūglere

NEVIENS NAV VIETUĻA SALA
Kā atrast dzīvesdraugu visam mūžam

Šī ir rokasgrāmata neprecētajiem, kuri tādi negrib palikt. Cilvēkiem, kuri varbūt ir vīlušies savās iepriekšējās attiecībās un sev jautā, vai tā ir viņu vaina.

teoloģei un juristei Gudrunai Kūglerei veiksmes repecte laimīgām un ilgstošām attiecībām nesakņojas vispirms romantikā un ārējā pievilcībā - svarīgāka ir saskaņa būstiskajos dzīves jautājumos un kopīga vērtību bāze. Aizkustinoši un iejūtīgi autore stāsta par mīlestības ciešanām un mīlestības laimi. Viņa sauc vārdā biežākos maldus un kļūdas, kas mūs kavē atrast īsto dzīvesdraugu, un dod padomus, kam pievērst uzmanību, lai, no vienas puses, nepazaudētu sevi, un, no otras,- neizvēlētos nepareizo.

Jo neviens nav vietuļa sala - turklāt "nav labi cilvēkam būt vienam".
lasīt vairāk >
Stefans Kīhle SJ

LĒMUMU PIEŅEMŠANAS MĀKSLA
Kā izvēlēties un pieņemt pareizus lēmumus

Traukme, nedrošība, neaizsargātība - ikviens, kam nācies pieņemt svarīgu lēmumu, pazīst šīs izjūtas. Turklāt, jo vairāk mūsu dzīvē ir dažādas izvēles un tātad nepieciešamība pieņemt lēmumu un jo nozīmīgākas ir šīs izvēles un lēmumi, jo svarīgāki ir uzticami orientieri, kā rīkoties, saskaroties ar iespējām, ko piedāvā dzīve. 

Kā izvēlēties pareizi, kā pieņemt labu lēmumu - tādu, kas ne tikai vēlāk nebūtu jānožēlo, bet, gluži otrādi, nestu bagātīgus augļus?
lasīt vairāk >
Džeimss Mārtins SJ

JEZUĪTU CEĻVEDIS (GANDĪZ) VISĀ
Garīgums reālajā dzīvē

Šo grāmatu es centos rakstīt tā, lai to varētu izmantot pēc iespējas vairāk lasītāju - gan šaubu mākti meklētāji, gan patiesi ticības cilvēki. Ignāciskais garīgums paver iespējas visdažādākajiem cilvēkiem, ne tikai jezuītiem, ne tikai katoļiem un pat ne tikai kristiešiem. Tāpat kā dzenbudismā ir atziņas, kas var noderēt man, kristietim, arī ignāciskā garīguma prakse un paņēmieni var palīdzēt dzenbudistam. Un arī tam, kas praktizē jūdaismu vai islāmu. Ikviens var šo garīgo praksi izmantot, lai pilnveidotu savu dzīvi.

Bet, lai pilnībā saprastu to, kāds ir šā ceļojuma iznākums, tev jāapzinās, kas ir tā galamērķis. Ja nav Dieva, ignāciskais garīgums zaudē savu jēgu. Galamērķis nav vieta. Tas ir Dievs.

Vai atceries analoģiju, kuru minēju, stāstot par Garīgajiem vingrinājumiem? Vingrinājumi nav domāti tam, lai tos lasītu,- tie domāti, lai tos piedzīvotu, Tas ir līdzīgi kā ar mācību grāmatu dejošanā. Ja tu tikai izlasīsi grāmatu, tā tev neko daudz nedos; lai to saprastu, tev ir jādejo.
Džeimss Mārtins SJ

lasīt vairāk >

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2021. gada 12. septembris

“Ne no maizes vien…”

Jau kuru reizi, atverot mūsu draudzes izcilo mājas lapu (www.trisvieniba.lv), mani pārņem grūti pārvarama, bet viegli izskaidrojama kauna sajūta. Pēdējais ieraksts sadaļā “prāvesta blogs” ir no 2020. gada 6. marta. Par gavēņa tēmu…
Nākas secināt, ka nekāds izcilais “blogeris” es droši vien nebūšu nekad. Netikt man pie produktu izvietošanas iespējas! Bet nu, labi. Kā ir, tā ir. Taču, šeku-reku, atmiņā uzausa pāvesta Franciska vārdi: “Daudziem mūsdienu katoļiem vajadzētu iziet no gavēņa noskaņojuma, kurā viņi pastāvīgi atrodas!” Tādēļ nolēmu uzrakstīt kaut ko jaunu. Vai drīzāk, padalīties.
Pirms pāris dienām mani uzrunāja Radio Marija Latvija direktors pr. Pēteris un lūdza pārtulkot Luksemburgas arhibīskapa homīliju, kuru viņš sniedza Euharistiskā kongresa laikā Budapeštā, šī gada 10. septembrī. Protams, man tas bija liels pagodinājums, tādēļ pārtulkoju atsūtīto tekstu, cik vien labi varēdams. Jāatzīst, ka, iedziļinoties kardināla paustajā, biju pozitīvā nozīmē pārsteigts. Kardināls Žans Klods Hollerihs (Jean – Claude Hollerich) kopš 2018. gada marta ir Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijas priekšsēdētājs, tātad ievērojams mūsdienu Baznīcas bīskaps, kura teiktajā ir vērts ieklausīties.
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2021 Trīsvienības draudze »