Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

YOUCAT - katehisms jauniešiem

Iedziļinieties šajā katehismā! To es no sirds vēlos, veltiet tam savu laiku!Rūpīgi lasiet to klusumā savā istabā, lasiet to kopā ar draugu, veidojiet izpētes grupas un dalietotes ar savām atziņām internetā!Jums ir jāiesakņojas ticībā dziļāk nekā jūsu vecāku paaudzei!


 

Pāvests Benedikts XVI


Jauniešu katehisma priekšvārds

Katoliskās Baznīcas katehisma KOMPENDIJS

Kompendijs, ar kuru es iepazīstinu katolisko Baznīcu, ir precīzs un uzticams "Katoliskās Baznīcas katehisma" kopsavilkums. Tajā koncentrētā veidā ietverti visi Baznīcas ticības būtiskie un fundementālie elementi. Šo kompendiju es pirmām kārtām uzticu visai Baznīcai un jo īpaši ikvienam kristietim, lai šis izdevums trešajā gadu tūkstotī Baznīcā raisītu jaunu evanģelizācijas un audzināšanas ticībā degsmi - degsmi, kurai vajadzētu raksturot ikvienu kopienu Baznīcā un ikvienu Kristum ticīgo neatkarīgi no viņa vecuma un tautības. Bet šis kompendijs, kas ir kodolīgs, nepārprotams un visaptverošs, ir paredzēts ikvienam cilvēkam, kurš šajā apjukuma un dažādo vēstījumu pārpilnajā pasaulē vēlas iepazīt dzīvības ceļu, patiesību, ko Dievs ir uzticējis sava Dēla Baznīcai.

BENEDIKTS XVI

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2021. gada 12. septembris

“Ne no maizes vien…”

Jau kuru reizi, atverot mūsu draudzes izcilo mājas lapu (www.trisvieniba.lv), mani pārņem grūti pārvarama, bet viegli izskaidrojama kauna sajūta. Pēdējais ieraksts sadaļā “prāvesta blogs” ir no 2020. gada 6. marta. Par gavēņa tēmu…
Nākas secināt, ka nekāds izcilais “blogeris” es droši vien nebūšu nekad. Netikt man pie produktu izvietošanas iespējas! Bet nu, labi. Kā ir, tā ir. Taču, šeku-reku, atmiņā uzausa pāvesta Franciska vārdi: “Daudziem mūsdienu katoļiem vajadzētu iziet no gavēņa noskaņojuma, kurā viņi pastāvīgi atrodas!” Tādēļ nolēmu uzrakstīt kaut ko jaunu. Vai drīzāk, padalīties.
Pirms pāris dienām mani uzrunāja Radio Marija Latvija direktors pr. Pēteris un lūdza pārtulkot Luksemburgas arhibīskapa homīliju, kuru viņš sniedza Euharistiskā kongresa laikā Budapeštā, šī gada 10. septembrī. Protams, man tas bija liels pagodinājums, tādēļ pārtulkoju atsūtīto tekstu, cik vien labi varēdams. Jāatzīst, ka, iedziļinoties kardināla paustajā, biju pozitīvā nozīmē pārsteigts. Kardināls Žans Klods Hollerihs (Jean – Claude Hollerich) kopš 2018. gada marta ir Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisijas priekšsēdētājs, tātad ievērojams mūsdienu Baznīcas bīskaps, kura teiktajā ir vērts ieklausīties.
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2021 Trīsvienības draudze »