Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

YOUCAT - katehisms jauniešiem

Iedziļinieties šajā katehismā! To es no sirds vēlos, veltiet tam savu laiku!Rūpīgi lasiet to klusumā savā istabā, lasiet to kopā ar draugu, veidojiet izpētes grupas un dalietotes ar savām atziņām internetā!Jums ir jāiesakņojas ticībā dziļāk nekā jūsu vecāku paaudzei!


 

Pāvests Benedikts XVI


Jauniešu katehisma priekšvārds

Katoliskās Baznīcas katehisma KOMPENDIJS

Kompendijs, ar kuru es iepazīstinu katolisko Baznīcu, ir precīzs un uzticams "Katoliskās Baznīcas katehisma" kopsavilkums. Tajā koncentrētā veidā ietverti visi Baznīcas ticības būtiskie un fundementālie elementi. Šo kompendiju es pirmām kārtām uzticu visai Baznīcai un jo īpaši ikvienam kristietim, lai šis izdevums trešajā gadu tūkstotī Baznīcā raisītu jaunu evanģelizācijas un audzināšanas ticībā degsmi - degsmi, kurai vajadzētu raksturot ikvienu kopienu Baznīcā un ikvienu Kristum ticīgo neatkarīgi no viņa vecuma un tautības. Bet šis kompendijs, kas ir kodolīgs, nepārprotams un visaptverošs, ir paredzēts ikvienam cilvēkam, kurš šajā apjukuma un dažādo vēstījumu pārpilnajā pasaulē vēlas iepazīt dzīvības ceļu, patiesību, ko Dievs ir uzticējis sava Dēla Baznīcai.

BENEDIKTS XVI

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2022. gada 26. februāris

Gavēnis – lūgšanai par mieru!

Man šķiet, 2022. gada 24. februāra rītu es neaizmirsīšu nekad. Ierastajā laikā ieslēdzās radio modinātājs, tikko bija noskanējusi mūsu valsts himna, kārtējo reizi padomāju, cik labi, ka dienu var iesākt ar lūgšanu un tad… sākās ziņu pārraide. Sastindzis sēdēju un klausījos par acīmredzamo un tomēr neticamo – Eiropas centrā ir sācies karš!
Pirmās emocijas nebūt nebija bailes, bet gan drīzāk skumjas. Dziļas, bezgalīgas skumjas. Bez šaubām, daudz bijām dzirdējuši par militāriem konfliktiem visdažādākajos reģionos, taču tik tuvu karš manas paaudzes Latvijas iedzīvotājiem nav bijis nekad. Ne ģeogrāfiski, ne arī emocionāli.
Vairākkārt ir laimējies būt Ukrainā, it īpaši Melnās jūras tuvumā, ir piedzīvota tās iedzīvotāju sirsnība un viesmīlība, arī Krievija nav sveša zeme, galu galā ikdienā saskaramies ar krievvalodīgajiem mūsu valsts cilvēkiem un, teikšu godīgi, man ļoti patīk krievu kultūra, literatūra, nepārspējamais humors, esmu gandarīts par to, ka brīvi runāju krieviski, kā zināms, mūsu baznīcā katru svētdienu ir Svētā Mise arī krievu valodā, kurā pulcējas fantastiski cilvēki. lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2023 Trīsvienības draudze »