Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Hosemarija Eskriva de Balagers

KAD GARĀM IET KRISTUS
Opus Dei dibinātāja homīlijas

Dodoties uz templi, Pēteris un Jānis sastop cilvēku, kurš kopš dzimšanas ir klibs. Viss atgādina aklā dziedināšanu. Bet mācekļi vairs neuzskata, ka nelaime ir saistīta ar paša slimnieka vai viņa vecāku grēkiem. Un viņi tam saka: "Nācarieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā!" Kādreiz viņi vairoja neizpratni, bet tagad - žēlsirdību; kādreiz viņi pauda pārgalvīgu spriedumu, tagad brīnumaini dziedina Kunga vārdā. Tas arkal ir Kristus, Kristus, kurš iet garām! Kristus, kurš turpina kristiešos, savos mācekļos, pārstaigāt pasaules ielas un laukumus. Es Viņu dedzīgi lūdzu, lai Viņš ieiet ot dvēselē - vismaz dažu -, kas pāsreiz manī klausās.


Svētais Hosemarija Eskriva de Balagers

Pāvesta Franciska

RĪTA HOMĪLIJAS

"Ik rītu kopš pāvesta Franciska ievēlēšanas es esmu lasījis viņa skaistās rīta homīlijas, un to publicēšana ir kas tāds, ko sen esmu gaidījis. Šīs homīlijas ir skaidri saprotamas, īsas, gudras, bieži vien jautras, un vienmēr to pamatā ir pieredze. No visa, ko pāvests Francisks ir sacījis un rakstījis, tās man patīk visvairāk. Nekad nebeidz pārsteigt tas, kā viņš spēj atrast ko jaunu pazīstamajos Bībeles fragmentos, un es ceru, ka viņa pārsteidzošas atskārtas jums palīdzēs dziļāk iepazīt Svētos Rakstus un sastap Dievu jaunā veidā. Es šo grāmatu iesaku no visas sirds."


Džeimss Mārins SJ

lasīt vairāk >

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2024. gada 18. janvāris

Dieva Vārda svētdiena lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību ietvaros

21. janvārī, parastā liturģiskā laika 3. svētdienā, katoliskā Baznīca jau 5. reizi svinēs Dieva Vārda svētdienu. Tā nav liela jubileja – īpaši, ja salīdzinām ar citiem svētkiem Baznīcas liturģiskajā kalendārā, kas pastāv gadsimtus vai tūkstošgades. Un tomēr pieci gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai būtiski mainītu savu attieksmi kādā jautājumā. Jēzus mācekļiem bija tikai trīs gadi kopā ar Iemiesoto Dieva Vārdu, bet ar to pilnīgi pietika, lai viņi vairs nekad neatgrieztos pie dzīves “pa vecam”. Tāpēc šodien ir atbilstoši uzdot sev jautājumu: “Vai šajos gados ir augusi mūsu mīlestība pret Dieva Vārdu? Vai, šo svētku iedrošināti, esam to labāk iepazinuši un dziļāk izpratuši? Un kā ir ar pielietojumu dzīvē?”
Pirmo reizi Dieva Vārda svētkus parastā liturģiskā laika 3. svētdienā svinējām svētā Hieronīma nāves 1600. jubilejas gadā. Šis svētais bija apguvis vairākas Bībeles valodas, ne tikai lai varētu Dieva Vārdu labāk izprast pats, bet arī lai spētu to darīt pieejamāku citiem, veicot tulkojumu uz toreiz saprotamāko latīņu valodu. Hieronīma apbrīnojamais centīgums Dieva Vārda iepazīšanā, izprašanā un izplatīšanā var tikt izskaidrots ar pamatnostāju, ko viņam tik labi ir izdevies formulēt, komentējot pravieti Isaju: Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est – nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ja Hieronīmam toreiz tiktu dots redzēt mūsdienu iespējas Dieva Vārda iepazīšanai un izplatīšanai (no poligrāfijas līdz interneta resursiem un mākslīgā intelekta rīkiem) un vienlaicīgi tiktu atklāts, cik daudz kristiešu šodien ar Bībeli ir uz “jūs”, tad viņš varētu vienīgi noplātīt rokas pilnīgā neizpratnē…
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2024 Trīsvienības draudze »