Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Francisks

DIEVA VĀRDS IR ŽĒLSIRDĪBA

Ar vienkāršiem un tiešiem vāŗdiem pāvests Francisks uzrunā visu cilvēci. Šīs grāmatas centrā ir jautājums, kas viņa sirdij ir visbūtiskākais,- žēlsirdība.

Sarunā ar Vatikāna reportieri Andreu Tornielli pāvests Francisks, atsaucoties uz jaunības atmiņām un aizkustinošiem stāstiem no laika, kad veica priestera kalpojumu, runā par to, kāpēc tika izsludināts Dieva žēlsirdībai veltītais jubilejas gads. Viņš no jauna uzsver, ka Baznīca nedrīkst aizvēŗt savas durvis neviena cilvēka priekšā, gluži otrādi - tās uzdevums ir atrast veidu, kā uzrunāt cilvēku sirdsapziņu un mudināt apzināties ļauno, kas ir pieļauts, lai no tā atteiktos un attālinātos. Savukārt tiem, kas domās sevi jau skata esam taisnīgo rindās, pāvests Francisks norāda, ka "pat pāvests ir cilvēks, kam nepieciešama Dieva žēlsirdība". Grāmata Dieva vārds ir Žēlsirdība publicēta vairāk nekā astoņdesmit valstīs visā pasaulē.
Jozefs Racingers BENEDIKTS XVI

JĒZUS NO NĀCARETES

"Bija laiks pirms Pashas svēkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šis pasaules pie Te'va; un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija mīlējis, viņš mīlēja līdz galam."
Jņ 13,1

Mīlestība pati ir pārejas, pārveides process, iziešana no nāvei nolemtās cilvēka esamības robežām, kurā mēs visi esam cits no cita šķirti un beigu beigās cits citam neizdibināmi, - tā ir iziešana kādā citādībā, kuru mēs nevaram pārsniegt. Tā ir mīlestība līdz galam, kas īsteno šķietami neiespējamo pāreju - iziešanu no noslēgtās individualitātes robežām, kas arī tieši ir mīlestība - izlaušanās dievišķajā.

BENEDIKTS XVI

Dominiks Bartelemī

DIEVS UN TĀ TĒLS

Nenogurstoša riņķošana pa Bībeli vēl nav pietiekams nosacījums, lai tā sāktu runāt. Atgriezīsimies pie salīdzinājuma ar fotogrāfijas reprodukciju, kuras attēls ir grūti izšķirams. Man ir vieglāk uztvert attēlu, ja es jau zinu, kas tajā attēlots. Zināmā mērā var pat teikt, ka ir iespējams atklāt tikai to, ko esam spējīgi atpazīt. Labi pazīstamas sejas vaibstus es sazīmēšu arī ļoti sliktas kvalitātes reprodukcijā, jo šie vaibsti jau ir ierakstīti manī pašā.

(..) Visi labi zina, cik grūti ir precīzi reproducēt krāsas... Šajā gadījumā grūtības ir vēl lielākas, jo Dieva vārda krāsu spektrs nav baltās gaismas spektrs. Nav viegli identificēt sastāvdaļas šajā perfektajā krāsu klusumā, kas ir īstā Gaisma.

Tēvs Dominiks Bartelemī

lasīt vairāk >

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2024. gada 18. janvāris

Dieva Vārda svētdiena lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību ietvaros

21. janvārī, parastā liturģiskā laika 3. svētdienā, katoliskā Baznīca jau 5. reizi svinēs Dieva Vārda svētdienu. Tā nav liela jubileja – īpaši, ja salīdzinām ar citiem svētkiem Baznīcas liturģiskajā kalendārā, kas pastāv gadsimtus vai tūkstošgades. Un tomēr pieci gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai būtiski mainītu savu attieksmi kādā jautājumā. Jēzus mācekļiem bija tikai trīs gadi kopā ar Iemiesoto Dieva Vārdu, bet ar to pilnīgi pietika, lai viņi vairs nekad neatgrieztos pie dzīves “pa vecam”. Tāpēc šodien ir atbilstoši uzdot sev jautājumu: “Vai šajos gados ir augusi mūsu mīlestība pret Dieva Vārdu? Vai, šo svētku iedrošināti, esam to labāk iepazinuši un dziļāk izpratuši? Un kā ir ar pielietojumu dzīvē?”
Pirmo reizi Dieva Vārda svētkus parastā liturģiskā laika 3. svētdienā svinējām svētā Hieronīma nāves 1600. jubilejas gadā. Šis svētais bija apguvis vairākas Bībeles valodas, ne tikai lai varētu Dieva Vārdu labāk izprast pats, bet arī lai spētu to darīt pieejamāku citiem, veicot tulkojumu uz toreiz saprotamāko latīņu valodu. Hieronīma apbrīnojamais centīgums Dieva Vārda iepazīšanā, izprašanā un izplatīšanā var tikt izskaidrots ar pamatnostāju, ko viņam tik labi ir izdevies formulēt, komentējot pravieti Isaju: Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est – nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ja Hieronīmam toreiz tiktu dots redzēt mūsdienu iespējas Dieva Vārda iepazīšanai un izplatīšanai (no poligrāfijas līdz interneta resursiem un mākslīgā intelekta rīkiem) un vienlaicīgi tiktu atklāts, cik daudz kristiešu šodien ar Bībeli ir uz “jūs”, tad viņš varētu vienīgi noplātīt rokas pilnīgā neizpratnē…
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2024 Trīsvienības draudze »