Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Vatikāna II koncils
konstitūcijas - dekrēti - deklarācijas

Vatikāna II koncila dokumentu tulkojums latviešu valodā
Pāvests Pāvils VI

Apustuliskai pamudinājums

Evaņģelizēt vispirms nozīmē vienkārši un tieši liecināt par Dievu, ko Jēzus Kristus atklāja Svētajā Garā; liecināt par to, ka Dievs mīlēja šo pasauli savā Dēlā, savā iemisotajā Vārdā dāvāja visām lietām eksistenci un aicināja cilvēkus uz mūžīgo dzīvi. Varbūt šī liecināšana par Dievu daudziem cilvēkiem ļaus tikties ar nezināmo Dievu  (sal. Apd. 17,22023), kuru viņi pielūdz, neprotot nosaukt vārdā, vai kuru meklē savasas sirds apslēpto ilgu vadīti, vīlušies visu elku tukšībā. Taču evaņģelizējošu spēku šafa liecība iegūst tikai tad, kad atklāj, ka cilvēka Radītājs ir nevis kāds tāls un anonīms spēks, bet gan Tēvs: "Mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un tie mēs patiešām esam." (1 Jņ 3,1; Rom 8,14-17) Un tāpēc mēs visi esam brāļi Dievā.

Pāvests PĀVILS VI

lasīt vairāk >

EVAŅĢĒLIJA PRIEKS
Svētā tēva Franciska Apustuliskais pamudinājums EVANGELII GAUDIUM

Evaņģēlija prieks piepilda sirdi uz visu dzīvi tiem, kas sastop Jēzu. Tie, kas ļauj, lai Viņš tos atpestī, tiek atbrīvoti no grēka, skumjām, iekšējā tukšuma, vientulības. Kopā ar Jēzu Kristu vienmēr dzimst un atdzimst prieks. Ar šo Pamudinājumu es vēlos vērsties pie Kristum ticīgajiem, lai viņus aicinātu uz jaunu, šī prieka iezīmētu evaņģelizācijas posmu un rādītu ceļus, kas Baznīcai ejami tuvākajos gados.


Pāvests Francisks

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2020. gada 6. marts

Gavēņa ceļš ikdienā

Laikā, kad ir sacelta tik liela ažiotāža saistībā ar jaunatklāto korona vīrusu saimes pārstāvi, kurš var izraisīt slimību “Covid-19”, nebūtu prātīgi vēl ilgāk paturēt bloga sadaļā tēzi “Memento mori”… Tāpēc radās doma padalīties ar vispārzināmām atziņām par Lielo Gavēni, kuru esam uzsākuši jau pirms dažām dienām. Cependant, kā saka franči, gribētos pārdomāt Gavēņa ceļu īpašā kontekstā, saistot to ar uzticību Dievam ikdienas darbos un pienākumos jeb, runājot Sv. Terēzes no Lizjē vārdiem, atgādinot, ka nopietnais ceļojums uz Lieldienām 40 dienu garumā var pārtapt par “mazo taciņu”, vienlaicīgi saglabājot iedarbīgumu. lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2021 Trīsvienības draudze »