Rīgas Vissvētākās Trīsvienības katoļu draudze

Jaunumi, aktualitātes, informatīva un izglītojoša informācija

Lieldienu dievkalpojumi

Lielā Ceturtdiena (28. marts)
10:00    Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise (poļu valodā)
18:00    Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise (latviešu valodā)
 
Lielā Piektdiena (29. marts)
8:00     Krustaceļš un "Rūgtās asaras" pie adorācijas altāra (poļu valodā)
15:00   Kunga ciešanu dievkalpojums, procesija uz Kristus kapu un "Rūgtās asaras"

Lielā Sestdiena (30. marts)*
9:00     Krustaceļš un "Rūgtās asaras" pie Kristus kapa (poļu valodā)
19:00   Lieldienu vigīlijas svētku Mise
* Lielajā Sestdienā maize, ūdens, svētku ēdieni tiks svētīti ik pēc stundas!

Lieldienu Svētdiena (31. marts)
7:30      Rezurekcijas dievkalpojums, procesija, Svētā Mise
10:00    Svētā Mise (poļu valodā)
11:30    Svētā Mise bērniem (latviešu valodā)
13:00    Svētā Mise (krievu valodā)
18:00    Svētā Mise (latviešu valodā)

Otrās Lieldienas (1. aprīlis)
8:30      Svētā Mise (poļu valodā)
10:00    Svētā Mise (latviešu valodā)
11:30    Svētā Mise (Summa)
13:00    Svētā Mise (krievu valodā)
18:00    Svētā Mise (latviešu valodā)
publicēts 25.03.2024.

Krustaceļš

Kā katru gadu Lielā Gavēņa laikā kopīgi lūgsimies KRUSTACEĻU:
ceturtdienās    plkst. 17:00 poļu valodā
piektdienās      plkst. 17:00 latviešu valodā
publicēts 13.02.2024.

Sv. Jāzepa svētki

19. marts (otrdiena) - Svētais Jāzeps*
7:00      Svētā Mise (poļu valodā)
8:30      Svētā Mise (poļu valodā)
11:30    Svētā Mise (latviešu valodā)
18:00    Svētā Mise (latvieš valodā)
* Obligāti svinami
 
publicēts 17.03.2024.

Draudzes rekolekcijas

Ceturtdien, 21. martā:
plkst. 17:00      Krustaceļš
plkst. 18:00      Svētā Mise poļu valodā (vadīs un krievu valodā sprediķos pr. Andžejs Lapinskis)

Piektdien, 22. martā:
visu dienu        Adorācija (klusumā)
plkst. 17:00      Krustaceļš
plkst. 18:00      Svētā Mise latviešu valodā (sprediķos diak. Gunārs Konstantinovs)
publicēts 17.03.2024.

Talka

Sestdien, 23. martā, notiks pavasara sakopšanas talka pirms Lieldienu svētkiem. Talkas sākums plkst. 10.00. Uzkopsim mūsu baznīcu, it sevišķi tās logus, balkonus un citas ikdienā grūti sasniedzamas vietas!
Brīvprātīgos palīgus lūdzam iespēju robežās paņemt līdzi savu mīļāko lupatiņu, spainīti vai kādu citu instrumentu.

Visi aicināti!

Lūgšanu grupiņu, kopienu, kustību, mūziķu u.c. apvienību dalībniekus, kas netiek uz talku, aicinām līdz Lieldienām atrast citu sev piemērotu laiku, lai uzkoptu telpas, ko paši izmanto! 

Lai Dievs aizmaksā visiem!
publicēts 17.03.2024.
Ziņu arhīvs

Prāvesta blogs

prāvests
Edgars Cakuls 2024. gada 18. janvāris

Dieva Vārda svētdiena lūgšanu nedēļas par kristiešu vienību ietvaros

21. janvārī, parastā liturģiskā laika 3. svētdienā, katoliskā Baznīca jau 5. reizi svinēs Dieva Vārda svētdienu. Tā nav liela jubileja – īpaši, ja salīdzinām ar citiem svētkiem Baznīcas liturģiskajā kalendārā, kas pastāv gadsimtus vai tūkstošgades. Un tomēr pieci gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai būtiski mainītu savu attieksmi kādā jautājumā. Jēzus mācekļiem bija tikai trīs gadi kopā ar Iemiesoto Dieva Vārdu, bet ar to pilnīgi pietika, lai viņi vairs nekad neatgrieztos pie dzīves “pa vecam”. Tāpēc šodien ir atbilstoši uzdot sev jautājumu: “Vai šajos gados ir augusi mūsu mīlestība pret Dieva Vārdu? Vai, šo svētku iedrošināti, esam to labāk iepazinuši un dziļāk izpratuši? Un kā ir ar pielietojumu dzīvē?”
Pirmo reizi Dieva Vārda svētkus parastā liturģiskā laika 3. svētdienā svinējām svētā Hieronīma nāves 1600. jubilejas gadā. Šis svētais bija apguvis vairākas Bībeles valodas, ne tikai lai varētu Dieva Vārdu labāk izprast pats, bet arī lai spētu to darīt pieejamāku citiem, veicot tulkojumu uz toreiz saprotamāko latīņu valodu. Hieronīma apbrīnojamais centīgums Dieva Vārda iepazīšanā, izprašanā un izplatīšanā var tikt izskaidrots ar pamatnostāju, ko viņam tik labi ir izdevies formulēt, komentējot pravieti Isaju: Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est – nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ja Hieronīmam toreiz tiktu dots redzēt mūsdienu iespējas Dieva Vārda iepazīšanai un izplatīšanai (no poligrāfijas līdz interneta resursiem un mākslīgā intelekta rīkiem) un vienlaicīgi tiktu atklāts, cik daudz kristiešu šodien ar Bībeli ir uz “jūs”, tad viņš varētu vienīgi noplātīt rokas pilnīgā neizpratnē…
lasīt vairāk >
Piesakies jaunumiem
© 2024 Trīsvienības draudze »